Den grønne omstilling

Den grønne omstilling er et udtryk for de tiltag, der har til formål at begrænse og udskyde følgerne af den globale opvarmning. 

Det drejer sig primært om at udfase brugen af fossile brændstoffer og erstatte med vedvarende energi, der produceres på vedvarende energianlæg som f.eks. vindmølle- og solcelleparker.

 

Den grønne omstilling lægger også op til ændringer i vores adfærd som forbrugere. Vi bliver nødt til at tage stilling til vores forbrug og vælge produkter og ydelser, der er mere CO2 neutrale og kan genbruges.

 

En vellykket grøn omstilling vil nedsætte risikoen for, at den globale opvarmning kommer til at ødelægge menneskers livsbetingelser på kloden. Også for de næste generationer. Det er derfor, at vi bør bidrage til den grønne omstilling. Både lokalt, nationalt og globalt.