Vedvarende energianlæg

I Danmark går vi forrest i den globale grønne omstilling. Vi er blevet pionérer i at udvikle løsninger, der udnytter de vedvarende energikilder.

 

Som datterselskab af PFA og Norlys er vores mission at medvirke aktivt til den grønne omstilling i Danmark gennem profitabel udvikling og drift af landvindmøller og solcelleparker.

 

Vindmølleparker

En vigtig del af løsningen på klimaproblemet er vindenergi. Det giver stort set ingen forurening. Det kræver ingen brændsel. Sidst men ikke mindst er det vedvarende.

Danmark er blevet pionér indenfor vindenergi, og bidrager med til at udvikle vindmølleparker rundt om i verden. Både på land og til vands.

SE Blue’s medarbejdere har været med på denne rejse og er specialister i at udvikle og drive landbaserede vindmøllerparker.

 

Solcelleanlæg

I Danmark er solcelleanlæg ikke så udbredt som vindmølleparker. Den primære årsag er, at solcelleanlæg kræver et større areal til at producere den samme mængde vedvarende energi som en vindmøllepark.

Der bliver imidlertid arbejdet med at udvikle nye typer solcelleanlæg, der både er billigere og mere effektive, hvilket betyder, at vi i fremtiden kan forvente flere solcelleparker.

 

Hybride vindmølle-/solcelleanlæg

Nu og i fremtiden arbejdes der med udvikling af forskellige typer hybride energianlæg, der giver mulighed for at udnytte flere vedvarende energikilder.

Vores primære fokus er hybride energianlæg, der kombinerer vindmøller og solcelleanlæg.