Det er fra de danske landbrug, at resten af Danmark får størstedelen af deres fødevarer. Flere og flere forbrugere efterspørger sunde og bæredygtige råvarer. Det kræver, at vi hjælpes ad med at passe på fødekilden. > > Læs mere

TRYGT SAMFUND

RENT MILJØ

GRØN ENERGI

KOMBINÉR AFGRØDER MED GRØN ENERGI

Som lodsejer kan et vedvarende energianlæg være et godt supplement til afgrøderne på marken. Uden at forringe jorden giver f.eks. et vindmølleanlæg en attraktiv vækst i landbrugets indtjening og værdi.

FORDELE OG ULEMPER

Fra de første tanker om et vedvarende energianlæg, er det vigtigt at lokalsamfundet er en del af projektet. Der er både økonomiske og samfundsmæssige fordele og ulemper, der skal tage stilling til.

>> Læs mere om fordele og ulemper

LEJE AF JORDAREALER

Et vedvarende energianlæg er et langtidsprojekt. Når et vindmølle- eller solcelleanlæg er godkendt, lejer vi typisk jordarealerne på en 30-års kontrakt.

>> Læs mere om leje af jordarealer

Eller kontakt os for en snak om leje på telefon 22 28 37 32

En god dialog på tværs af jordejere, lokalsamfund og kommune er vigtig. Hos SE Blue er vi klar til at tage et indledende fællesmøde om et lokalt projekt.