Klimaplan

Danske kommuner tager ansvar for den grønne omstilling i lokalsamfundet. Typisk gennem en klimaplan, der tager udgangspunkt i vores nationale klimamål indenfor bl.a. vedvarende energi. 

SE Blue er i tæt dialog med flere danske kommuner om etablering af vedvarende energianlæg. Dels om konkrete projektplaner. Dels om, hvordan vedvarende energianlæg bedst bidrager til kommunens lokale klimamål.

 

Betydning for klimamål

 

Et moderne vedvarende energianlæg kan i dag producere energi, der svarer til hele kommunens energiforsyning. Det betyder, at et nyt energianlæg kan gøre forskellen på, om man som kommune kan nå sine klimamål. Går I med tanker om at skabe bæredygtig energi og udnytte de vedvarende energikilder, kan vi bidrage med viden og rådgivning omkring vedvarende energianlæg.