Kombineret jordbrug

Et vedvarende energianlæg kan med fordel kombineres med afgrøder på markerne, og derved forbedre driftresultatet og øge værdien af landbruget.

Et vindmølleanlæg egner sig godt til et kombineret jordbrug, da anlægget alene kræver etablering af fundamentområde og tilkørselsforhold. Et solcelleanlæg er mere pladskrævende.

 

Kan I se mulighederne i et kombineret jordbrug?

 

Vi deltager gerne i et indledende møde, hvor vi udover at bidrage med vores viden og rådgivning, gerne deltager i en drøftelse af påvirkninger og opfattelser i lokalsamfundet.