Leje af jordarealer

Ved etablering af et vedvarende energianlæg, indgår vi typisk 30-års kontrakter på leje af jordarealerne. Det svarer til den gennemsnitlige levealder af et vedvarende energianlæg.

Som jordejer betyder det, at man er sikret et langsigtet og stabilt økonomisk supplement til landbrugets drift.

Vi deltager gerne i et indledende møde, hvor vi bidrager med rådgivning og lejeberegning.

 

Solidariske jordaftaler

Ved vindmølleparker, der strækker sig på tværs af naboers jordlodder, indgår vi såkaldte solidariske jordaftaler, der både tager højde for individuelle og fælles interesser. 

 

Køb af jordarealer

Som alternativ til at indgå en lejeaftale, kan vi også vælge at indgå en købsaftale på jordarealerne.