Lokal velfærd

Etablering af et nyt lokalt vedvarende energianlæg kan sidestilles med at etablere en ny lokal virksomhed. På samme måde som en virksomhed, bidrager anlægget til værdi-tilvæksten i lokalområdet.

Lokalsamfundet

 

SE Blue deltager aktivt i at bevare og udvikle de lokalsamfund, som vores anlæg er en del af. Fokus på vedvarende energi kan bidrage til at gøre det mere attraktivt at bo i lokalområdet.

 

Ved etablering af et nyt vedvarende energianlæg i lokalområdet, etablerer vi en SE Blue Lokalfond, der hvert år støtter bevaring og udvikling af lokalsamfundet.

 

Kommunen

 

Gennem den daglige drift og den tilknyttede SE Blue Lokalfond bidrager et nyt energianlæg til at udvikle lokalsamfundet og stoppe fraflytning og lukning af institutioner og butikker.

 

Direkte og indirekte bidrager et nyt energianlæg dermed til et øget skatteprovenu og en værdi-tilvækst i kommunen.

 

Klimaplan

 

For at skabe grøn omstilling i lokalområdet, har flere og flere kommuner formuleret en klimaplan. Vi bidrager med viden og rådgivning til den del af klimaplanen, der handler om vedvarende energianlæg, der er med til at skabe bæredygtige lokalsamfund.