Det er i lokalsamfundet, vi føler os mest trygge og hjemme. Bør vi ikke bevare det til vores børn og børnebørn? > > Læs mere

Trygt samfund

Rent miljø

Grøn energi

Vi støtter lokalsamfundet

Ved etablering af et vedvarende energianlæg i et lokalområde, tager vi et medansvar for at bevare og udvikle det lokale samfund. Derfor opretter vi en SE Blue lokalfond, som støtter lokalsamfundet økonomisk i hele anlæggets levetid. Fonden styres lokalt og støtter lokalt.

> > Læs mere her

Johanne og Jan Jacobsen

Lodsejer og nabo til vindmøller

Ib Hjorth

Nabo til vindmøller