De første spadestik til nye vindmøller ved Overgaard

Overgaard Vindmøllepark / SE Blue Renewables: Fornyelse og udvidelse med nye møller i 2019.

Forberedelserne til Danmarks største vindmøllepark ved Overgaard Gods er gået i gang.

Overgaard Vindmøllepark / SE Blue Renewables: Nu udvider SE Blue Renewables parken med 10 nye vindmøller.
Overgaard Vindmøllepark blev etableret i 2002, udvidet i 2008 – og nu igen i 2019.

Vi er godt i gang med at udvikle Danmarks største landbaserede vindmøllepark ved Overgaard Gods nord for Randers, fortæller Palle Hinze Jensen, Kommerciel direktør for SE Blue og uddyber:

Vindmølleparken kommer til at bestå af 46 nye vindmøller, hvoraf de 30 erstatter gamle vindmøller mens 16 er helt nye. SE Blue står for opsætning af i alt 26 nye vindmøller, hvoraf de 12 erstatter eksisterende vindmøller, mens de 14 er på helt nye placeringer.

Vores 26 vindmøller kommer til at producere 63% af den fremtidige energiproduktion i Overgaard Vindmøllepark.

Udvidelsen betyder, at Overgaard Vindmøllepark i fremtiden vil kunne producere vedvarende energi, der svarer til ca. 88% af det årlige energiforbrug i Randers Kommune.

Gennem udskiftning af de gamle vindmøller med nye og mere effektive vindmøller løfter vi produktionen i et område, der allerede er forberedt til vindmøllepark. Det vurderes at den udbyggede vindmøllepark vil producere 3,6 gange så meget energi som hidtil.

Gennem “repowering”, hvor gamle vindmøller erstattes af nye moderne vindmøller, er vi med til at bedst muligt at udnytte jordområderne. Derved passer vi også bedre på lokalsamfundet omkring Overgaard Gods, hvilket betyder meget for os, slutter Palle Hinze Jensen.

Fakta om Overgaard Vindmøllepark

De første vindmøller blev opstillet ved Overgaard Gods i 1999. Der blev i alt opstillet 20 NEG Micon 2 MW vindmøller, hvoraf SE Blue ejer 9 af dem.

Efterfølgende blev der i 2008 opstillet 10 Siemens 2,3 MW vindmøller syd for de oprindelige 20 vindmøller, hvoraf SE Blue ejer de 3. Der er således i dag opstillet i alt 30 vindmøller i området ved Overgaard.

I forbindelse med at man i Randers Kommune opstillede nye ambitiøse klimamål for kommunen blev det politisk besluttet, at man med fordel kunne udvide vindmølleparken ved Overgaard yderligere.

I 2016 påbegyndte SE Blue derfor udarbejdelse af et plangrundlag for opstilling af 26 moderne vindmøller i den nordlige del af området, til erstatning for de nordligste 12 eksisterende vindmøller.

Der var dels en “repowering”, hvor eksisterende vindmøller udskiftes med nye og mere effektive vindmøller, dels en udvidelse med nye vindmølle placeringer.

I løbet af plan-processen besluttede man i Randers Kommune at udvide plan-området til også at omfatte hele det sydlige område, således at den endelige godkendelse af plangrundlaget medio 2018 kom til at omfatte tilladelse til at opstille i alt 46 nye vindmøller.

SE Blue ejer den nordlige del, hvilket består af retten til at opstille 26 nye vindmøller.

Overgaard Vindmøllepark / SE Blue Renewables: Udskiftning af 30 ældre vindmøller.
SE Blue’s udvidelsen af Overgaard Vindmøllepark med 26 møller forventes færdig i 2021.

I hele forløbet har SE Blue været i tæt kontakt med de berørte naboer, hvilket i hele processen har skabt en god og konstruktiv dialog.

SE Blue deltog ultimo 2018 i den første teknologineutrale auktion over støtte til vedvarende energi og sikrede sig her støtte til en del af de 26 vindmøller. Støtten er 2,5 øre pr. kWh.

Derfor er forberedelserne til opførsel af nye vindmøller sat i gang og de første vindmøller vil være opført medio 2020.

Når området omkring Overgaard Gods er fuldt udbygget, vil det være den største vindmøllepark i Danmark.