SE Blue Lokalfond

Ved etablering af et nyt vedvarende energianlæg stifter vi en lokal fond, der støtter bevaring og udvikling i lokalsamfundet. Vi kalder det for en SE Blue Lokalfond.

 

En SE Blue Lokalfond modtager årligt et støttebeløb, der beregnes ud fra den mængde energi som energianlægget producerer. Støtten udgør hvert år et betydeligt beløb, som går direkte til at bevare og udvikle lokalsamfundet.

 

Fonden støtter lokalt og styres lokalt. Det vil sige, at det er lokalsamfundet selv, der beslutter, hvad pengene skal bruges til. Blot de bruges til at bevare, udvikle og passe på lokalsamfundet.