Socialt ansvar

Som udvikler og producent af vedvarende energi, ser vi det som en del af vores opgave at hjælpe med at passe godt på det lokalsamfund og miljø, som vores anlæg er en del af.

 

 

Trygt samfund

 

Vi vil skabe tryghed i lokalsamfundet før, under og efter etablering af et vedvarende energianlæg. Derfor tager vi ansvaret for at alle i lokalsamfundet tidligt inviteres til at være med i dialogmøder.

 

Der er helt åbenlyse samfundsmæssige og økonomiske fordele ved at etablere et anlæg, men vi ved også, at der vil være ulemper for naboer, der bor tæt på et vedvarende energianlæg. Disse ulemper skal vurderes tidligt i projektet. Hvad er de faktuelle konsekvenser? Kan der kompenseres?

 

Vi går ikke ind i et projekt, hvis der ikke er bred opbakning i lokalsamfundet.

 

 

Rent miljø

 

Vedvarende energi er den reneste og mest bæredygtige energikilde. Vi tager ansvaret for at byggeprocessen også sker med færrest mulige gener for lokalbefolkningen.

 

Især vindmølleanlæg vil have en indvirkning på landskab og miljø. Vi tager ansvar for at finde den bedst mulige placering, der giver mindst mulige gener for natur, mennesker og dyreliv i området.

 

 

Grøn energi

 

I sidste ende er det vores mission at medvirke til den grønne omstilling i Danmark ved at producere vedvarende energi.

 

Når et vedvarende energianlæg er etableret, tager vi ansvar for en optimal og effektiv drift og produktion.